Ondernemingsgegevens 


Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen

Stationsstraat 105, 3620 Lanaken, België

info@leannepaulissen.be

+32 (0)478 82 89 55

BE 0849.032.486


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 105, 3620 Lanaken, België, BTW BE 0849.032.486, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen en exclusief verzendingskosten.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding. De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen niet. Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen. Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Hoe kan ik bestellen?

Bij elk product staat een knop om het artikel aan je winkelwagen toe te voegen. Wanneer je deze hebt aangeklikt, is het artikel aan je winkelwagen toegevoegd. Je ziet dit ook bovenaan de pagina. Wanneer alle gewenste producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd, klik je rechts boven aan de pagina bij Winkelwagen op 'bekijk de inhoud'.

Hier kun je de benodigde (adres)gegevens invullen, aantallen wijzigen, een verzend- en betalingsmethode kiezen, een persoonlijke referentie opgeven, etc. Als je de bestelling wilt afronden klik je op 'Bestel'. Vervolgens ontvang je een bestelbevestiging op het opgegeven e-mailadres. In je account kun je bij 'orderstatus' de status van de bestelling online volgen.

Wanneer de bestelling is verzonden ontvang je een verzendbevestiging per e-mail. Hierin staat een Track & Trace nummer waarmee je de status van de bestelling online kunt bekijken via de website van de afleverservice.

Hoe zie ik of een artikel leverbaar is?

Of en wanneer een artikel leverbaar is wordt aangegeven met een beschrijving bij elk product.

Hoe kan ik betalen?

Bij het afronden van je bestelling kun je betalen door middel van Overschrijving, Bancontact, Creditcard of PayPal.

Overschrijving:

In het geval van deze keuze word je doorgelinkt naar een beveiligde betaalomgeving van ING Homepay, KBC Online of een andere Online bankplatform, waar je vervolgens kunt afrekenen.

Je hebt ook de keuze om de betaling offline door te voeren middels uw eigen homebank omgeving.

Let wel, in dit geval zullen wij niet onmiddellijk de betaling kunnen bevestigen. Dit kan dan meerdere dagen duren. Uw bestelling zal pas verzonden worden wanneer de betaling bevestigd werd.

Bancontact of Creditcard:

In het geval van deze keuze word je doorgelinkt naar een beveiligde betaalomgeving, waar je vervolgens kunt afrekenen.

PayPal:

Voor het gebruik van PayPal vragen wij een bijdrage van € 2,95. Na het plaatsen van de bestelling word je doorgelinkt naar de website van PayPal.

Alternate is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomstWanneer en hoe wordt mijn bestelling verzonden?

Zijn alle producten uit je bestelling op voorraad? In dat geval wordt je bestelling doorgaans binnen 48 uur verwerkt. Wij verzenden onze bestellingen met de meest passende afleverservice (bvb bpost, Postnl, GLS of DHL).

Op de dag van verzenden ontvang je van ons een verzendbevestiging per e-mail met hierin een Track & Trace code waarmee je de status online kunt volgen op de website van de afleverservice. Let op: de zending is mogelijk pas later op de dag te volgen.

Wat zijn de verzendkosten?

De verzendkosten worden automatisch weergegeven in het winkelmandje.

De verzendkosten bedragen een vast bedrag onder de totale bestellingskost van 100 EURO. Boven de 100 EURO zullen de verzendkosten komen te vervallen.

 

Kan ik ook vanuit het buitenland bestellen?

Ja, wij leveren binnen België, Groothertogdom Luxemburg en Nederland.

Hoe kan ik het factuuradres of afleveradres wijzigen?

Door in te loggen in je account, kun je je adresgegevens eenvoudig wijzigen. Het afleveradres kun je bij elke nieuwe bestelling bovendien apart opgeven.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant uiterlijk geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling én betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, niet conformiteit, of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 24 uur onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen was geboden.Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen, Stationsstraat 105, 3620 Lanaken, België, klantendienst@leannepaulissen.be, +32 (0)478 82 89 55 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen, Stationsstraat 105, 3620 Lanaken, België.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 


De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 


Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 828955, via e-mail op klantendienst@leannepaulissen.be of per post op het volgende adres Stationsstraat 105, 3620 Lanaken, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen, Stationsstraat 105, 3620 Lanaken, België, klantendienst@leannepaulissen.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen, Stationsstraat 105, 3620 Lanaken, België, klantendienst@leannepaulissen.be.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op klantendienst@leannepaulissen.be.


Artikel 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 


‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Schoonheidsinstituut Leanne Paulissen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.